SAP2000 Eğitimi

Programın Kısa Tanıtımı

Sap2000 sonlu elemanlar yöntemine dayalı , hazır model kütüphanesinden veya başka bir programdan model aktarabilen, analiz sonuçlarını şeklen ve sayısal olarak gözlemleye bildiğiniz üç boyutlu yapı, analiz programlarından biridir.Kullanıcıya geniş veri giriş imkanı vererek, her türlü betonarme ve çelik yapı boyutlandırmasına imkan sağlamaktadır.

Kimler Bu Eğitime Katılabilir?

Kendisini çelik konstrüksiyon yapılarda geliştirmek isteyen her inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri , yapı analizini daha detaylı inceleme fırsatı sunan SAP2000 eğitimine katılabilir.

Sap2000 Eğitimimizin İçeriği:

Programın işleyişi ve yapısı hakkında genel bilgi verilmesi
Program araç ve kısa yollarının tanıtılması
Yeni proje oluşturulması
Grid ve koordinat sitemi anlatılması
Yapı sistem modelinin oluşturulması
Malzeme ve malzeme özellikleri belirlenmesi
Kesit ve kesit özelliklerinin belirlenmesi
Model üzerinde proje uygulamaları
Yüklerin ve yük kombinasyonlarının tanıtılması
Analiz yapılması
Analiz sonuçlarının irdelenmesi ve yorumlanması
Analiz sonuçlarına göre boyutlandırma
Rapor oluşturma