İdeCAD Eğitimi


Programın Kısa Tanıtımı

İdecad programı hem mimari hem de statik olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Programın her iki modülünde de birbiriyle tam uyumlu ve senkronize çalışması proje oluşumunda komplike çözümler sunmaktadır.
Mimari tasarım, çizim, detaylandırma, görselleştirme, animasyon ve planlama için entegre CAD yazılım çözümü sunar. Her türden yapının sonlu elemanlar yöntemiyle lineer-nonlineer, yarı-tam rijit diyafram kabulleriyle, üç boyutlu statik-dinamik çözümü, betonarme yapıların Deprem Yönetmeliğine göre boyutlandırılmasına imkan sağlar.

Kimler Bu Eğitime Katılabilir?

Kendisini mimari ve statik proje konusunda geliştirmek isteyen herkes İdeCAD eğitimimize katılabilir.
İdeCAD Eğitim Müfredatı ve Programı

İdeCAD Eğitimimizin İçeriği:


  • Program arayüzünün tanıtılması
  • Programın Özelleştirilmesi
  • Çizim Teknikleri ve Destek Komutları
  • Mimari Objelerin Tanıtılması
  • 3-B Görünüş ve Perspektif
  • Kopyalama İşlemleri
  • Analiz
  • Betonarme
  • Çizim
  • Metrajlar ve Raporlar